2525 - מבזקים ותמונות - הוחלט על רשימת ערי ישראל לפי סיווגן כאדומות
חדשות 24  - מבזקים
3/9/2020 20:56
הוחלט על רשימת ערי ישראל לפי סיווגן כאדומות
מאת: מערכת - חדשות 2525

לאור תמונת מצב התחלואה והמגמות שהוצגו, ובמטרה לבלום את העלייה בתחלואה החליט קבינט הקורונה על הצעדים הבאים:1. להפעיל בערים האדומות את ההגבלות כמפורט בהצעת הממונה הלאומי למאבק בקורונה. הפרטים המלאים הכוללים את רשימת הערים וההגבלות בהן, יגובשו עד ליום ראשון, 6.9.20.2. הפעלת המגבלות תהיה לכל המאוחר ביום ב׳ ה-7.9.20. עד אז תושלם ההיערכות הנדרשת וכן ההחלטות המנהלתיות וההיבטים המשפטיים.3. שר הבריאות והממונה על המאבק בקורונה, בסיוע משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים, משרד הפנים והמל״ל, וכל גורמי הממשלה הרלוונטיים, יכינו תוכנית לריסון מהודק ארצי (מגבלות ארציות כוללות) שבמידת הצורך ניתן יהיה להפעילה.4. מלבד עניין הסגרים, בישיבה הוחלט על רשימת ערי ישראל לפי סיווגן כאדומות, כתומות, צהובות וירוקות, כמפורט במודל הרמזור שייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב 6.9.20.

קודם מבזק הבא

[ סגור חלון ]


כל הזכויות שמורות לאתר 2525 מבזקים ותמונות
קישורים ממומנים