2525 - מבזקים ותמונות - במהלך חודש פברואר, עלה מפלס הכנרת ב-71 ס"מ
חדשות 24  - מבזקים
9/3/2019 23:17
במהלך חודש פברואר, עלה מפלס הכנרת ב-71 ס"מ
מאת: מערכת - חדשות 2525

רשות המים:

בשל גשמי פברואר, ומתוך רצון לאפשר תכנון וודאות לחקלאים, הוקדמה ההחלטה על הקצאות המים והוגדלה משמעותית ההקצאה.

כמות המשקעים המצטברת בשקלול כלל ארצי לתקופה ספטמבר-פברואר מסתכם ב- 130% ביחס לממוצע הרב שנתי לתקופה זו וב- 114% ביחס לכל תקופת החורף.

בשונה מ-5 השנים שקדמו לשנה זו, שבהם כמות הגשם המצטברת הייתה נמוכה מהממוצע הרב שנתי, השנה גם כמות המשקעים הייתה גדולה מהממוצע וגם כמות המים שהגיע למקורות המים היו טובות. ניכרת התאוששות וצמצום חלק מהגרעונות המצטברים שנוצרו קודם לכן בכינרת ובאקוויפרים.

לאחר בחינת תמונת המצב, החליט מנהל רשות המים להמליץ למועצת רשות המים בישיבתה האחרונה להקדים את הקצאות המים שנועדו לחקלאות ולצרכי שמירת הטבע. על פי הכללים נקבעות הקצאות אלו רק בסוף חודש מרץ. אך מכיוון שכבר היום ניתן לראות את תמונת החורף הטובה היה מקום לאפשר לחקלאים לתכנן, מבעוד זמן, את הערכותם לקראת הקיץ הקרב.

ההקצאות הוגדלו באזור מעלה כנרת, סובב כנרת ובמערכת הארצית.

מועצת רשות המים קיבלה את המלצת מנהל הרשות והחליטה כי:

ההקצאה לחקלאות במערכת הארצית - תעמוד על 305 מיליון קוב – תוספת של 47 מיליון קוב.

ההקצאה לחקלאות באזור מעלה הכנרת – תעמוד על 85 מיליון קוב – תוספת של 17 מיליון קוב.

ההקצאה לחקלאות באזור סובב כנרת – תעמוד על 82 מיליון קוב – תוספת של 9 מיליון קוב.

במקביל ובנוסף החליטה מועצת הרשות להגדיל גם את ההזרמות לצרכי הטבע והנוף:

תוספת של 3 מיליון קוב באזור מעלה הכנרת, ותוספת של 5 מיליון קוב להקצאה במערכת הארצית.

התוספות האמורות הן מלוא התוספות שניתן על פי הכללים לקבוע, בקטגוריות הללו.

ממדידות אנשי המקצוע של השרות ההידרולוגי שברשות המים עולה כי:

במהלך חודש פברואר, עלה מפלס הכנרת ב-71 ס"מ. (ועדיין, חסר לכנרת מלאה – נכון לתחילת מרץ – 4.05 מטר).

נפח המים הזמינים בכנרת (כמות המים שנכנסה בניכוי ההתאיידות) בחודש פברואר הסתכמו ב-115 מיליון קוב, לעומת נפח ממוצע רב-שנתי של 83 מיליון קוב בחודש זה.

גם מאגרי מי התהום, האקוויפרים, זכו לעליות מפלסים:

דרום אקוויפר החוף עלה בכ-10 ס"מ בממוצע, מרכז האקוויפר עלה בכ-7 ס"מ בממוצע, ודרום האקוויפר עלה בכ-12 ס"מ בממוצע.

דרום אקוויפר ההר עלה בכ-30 ס"מ בממוצע, מרכוב כ-44 ס"מ ובצפונו המפלס עלה בכ-47 ס"מ בממוצע.

עליות מפלסים נמדדו גם באגן נעמן, באגן כברי ובשפיעת המעיינות.

מפלס ים-המלח ירד במהלך חודש פברואר בכ-7 ס"מ. בתקופה המקבילה אשתקד עלה מפלס ים-המלח ב-5 ס"מ. מתחילת השנה ההידרולוגית ירד מפלס ים-המלח ב-40 ס"מ.

קודם מבזק הבא

[ סגור חלון ]


כל הזכויות שמורות לאתר 2525 מבזקים ותמונות
קישורים ממומנים