2525 - מבזקים ותמונות - ירידה בייצור אפר פחם ונוצר עודף ביקוש בקרב חלק מהצרכנים
חדשות 24  - מבזקים
5/2/2018 12:38
ירידה בייצור אפר פחם ונוצר עודף ביקוש בקרב חלק מהצרכנים
מאת: אברהם צמח - חדשות 2525

המשרד להגנת הסביבה מפרסם בימים אלה מסמך מקצועי על מנת לקבל את הערות הציבורי לנושא תעדוף השימושים באפר פחם המיוצר בישראל ולבחינת האפשרות להתיר ייבוא אפר פחם לישראל. להליך זה השלכות פוטנציאליות על הסביבה, על הציבור הרחב, ועל יצרני מלט ובטון ולכן המשרד מעוניין לקבל דעות ומידע מהציבור ובעלי עניין, טרם גיבוש מדיניות בנושא.אפר פחם הוא תוצר לוואי של ייצור חשמל באמצעות שריפת פחם בתחנות הכוח בחדרה ובאשקלון. אפר הפחם משמש תעשיות שונות ובעיקר את ענף הבנייה (ייצור צמנט ובטון).בעקבות צמצום צריכת הפחם, יש ירידה בייצור אפר פחם ונוצר עודף ביקוש בקרב חלק מהצרכנים. נכון להיום, המשרד להגנת הסביבה אינו מאפשר ייבוא אפר פחם. על רקע עודף הביקוש הגישה יצרנית הצמנט הגדולה בישראל, חברת נשר - מפעלי מלט לאומיים, עתירה לבית הדין הגבוה לצדק בבקשה שיורה למשרד להגנת הסביבה להתיר ייבוא אפר פחם לישראל.כמענה לעתירה זו, ביצע המשרד עבודה מקיפה שמטרתה לבחון את העלות הכלכלית מהשפעות הנובעות מהשימוש באפר פחם מבחינה בריאותית וסביבתית, לעומת התועלת הנובעת מהשימוש בו כתחליף לחומרים אחרים בבנייה ותשתיות. עבודה זו נועדה לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות במשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לתעדוף השימושים באפר פחם ולשאלת ייבוא אפר פחם לישראל.מטיוטת עמדת המשרד עולה כי יש להעדיף את השימוש באפר פחם לצמנט על פני השימושים אחרים שנבדקו. במידה והביקוש לאפר פחם יעלה על ההיצע וחברות הצמנט יפנו בבקשה לייבא אפר פחם לישראל, יש לשקול זאת לחיוב.הציבור מוזמן לשלוח הערותיו עד 25 בפברואר 2018 לאימייל: efer_pecham@sviva.gov.il.

למסמכים:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/HealthEnvironment/Pages/Coal-ash-use-public-comments.aspx

קודם מבזק הבא

[ סגור חלון ]


כל הזכויות שמורות לאתר 2525 מבזקים ותמונות
קישורים ממומנים